Băncile au trecut pe lista de riscuri ridicate evoluţia pieţei imobilare rezidenţiale şi creșterea accelerată a creditării populației

Băncile au identificat şase riscuri sistemice ridicate, dintre care unul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială și altul provenind din creșterea accelerată a creditării populației, arată Sondajul trimestrial privind riscurile sistemice realizat de Banca Naţională a României în primul trimestru din acest an.

Primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași cu cele de la evaluarea precedentă.  Primul menţionat în sondaj este cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar. Al doilea este  riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și IMM-urilor.

Al treilea este riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne.

Riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice se menține drept cel de-al patrulea risc sistemic ridicat, similar execițiului anterior și este în continuare considerat de bănci ca fiind un risc dificil de gestionat.

Pe lângă cele şase riscuri, băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice medii următoarele riscuri: riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare și riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public. Acestea s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior.

Analiza este realizată pe baza răspunsurilor instituțiilor de credit la chestionarul privind riscurile sistemice. Sondajul este transmis celor mai importante 12 instituții de credit din sistem după valoarea activelor. Acestea dețineau circa 86% din activele totale ale sectorului bancar în luna noiembrie 2017. Chestionarul este adresa persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul departamentelor de administrare a riscului ale acestor instituții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *