CCR sesizată pentru legi din domeniul sănătăţii

Preşedintele României, Klaus Iohannis a sesizat CCR ieri, 5 aprilie, pentru o lege din domeniul sănătăţii, adoptate de Parlament cu încălcarea limitelor cererii de reexaminare formulate, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Constituţie.
El menţionează că, până la finalizarea reexaminării în Parlament a legii criticate, Guvernul a emis două ordonanţe de urgenţă ce transpun legislativ o parte din dispoziţiile acesteia – OUG 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi, respectiv, OUG 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.
„La data de 16 aprilie 2018, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. Prin modul în care a fost adoptată, precum şi prin conţinutul normativ, considerăm că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) şi art. 77 alin. (2) din Constituţie, pentru motivele expuse în cele ce urmează. La data de 29 noiembrie 2017, Preşedintele României a formulat cerere de reexaminare cu privire la legea dedusă controlului de constituţionalitate, supunând atenţiei Parlamentului o serie de aspecte precum: necesitatea adoptării acesteia ca lege organică, necorelarea unor dispoziţii ale legii, aspecte referitoare la neclaritatea şi lipsa de precizie a unor prevederi din actul normativ. Până la finalizarea reexaminării în Parlament a legii criticate, Guvernul a emis două ordonanţe de urgenţă ce transpun legislativ o parte din dispoziţiile legii ce făcuse obiectul cererii de reexaminare a Preşedintelui României (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 7 decembrie 2017 şi, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 1 martie 2018”.
Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a operat o serie de modificări în sensul admiterii, în parte, a criticilor cuprinse în cererea de reexaminare, dar a modificat sau eliminat şi un număr de 11 puncte – neindicate prin cererea transmisă de preşedintele României – şi care nu se aflau într-o strânsă legătură cu dispoziţiile pentru care s-a solicitat reexaminarea.
Preşedintele susţine că, prin jurisprudenţa sa, CCR a statuat că art. 77 alin. (2) din Constituţie implică un dialog constituţional între Preşedinte şi Parlament şi că Legislativul trebuie să se pronunţe strict faţă de problemele ridicate în cererea de reexaminare.
„Au fost eliminate ori modificate norme din cuprinsul legii deduse controlului de constituţionalitate ce vizează dispozitii din cuprinsul Legii nr. 95/2006, deşi nici textele respective şi nici problematica ridicată de acestea nu au făcut, nici direct, nici indirect, obiectul cererii de reexaminare, după cum urmează: – art. I pct. 1, referitor la completarea art. 16 privind sistemul informatic de telemedicină; art. I pct. 3 ce viza modificarea art. 169 alin. (1) referitoare la categoriile de spitale; art. I pct. 8, ce viza modificarea art. 220 alin. (2) referitoare la completarea surselor de finanţare; art. I pct. 9, referitor la art. 243 ce viza contractele cost-volum/cost-volum-rezultat; art. I pct. 10, referitor la art. 249 privitor la derogarea stabilită pentru contractele cu casele de asigurări de sănătate; art. I pct. 13, ce viza modificarea art. 337 alin. (1) privind cardul naţional; art. I pct. 27, referitor la art. 7011 privind studiile clinice; art. I pct. 30, referitor la art. 800 alin. (8) privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de distribuitor en detail de medicamente; art. I pct. 32, referitor la art. 803 lit. c) ce viza una dintre cerinţele minime stabilite pentru deţinătorii autorizaţiei de distribuţie angro; art. I pct. 35, referitor la art. 814 ce vizează obligaţia de declarare a sumelor de bani/avantajelor; în plus, noua redactare face trimitere la dispoziţii inexistente, respectiv la art. 193 alin. (7) lit. d2); art. I pct. 36, referitor la art. 857 alin. (8) privitor la efectuarea inspecţiilor”.

Sursa foto: ziare.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *