Criza ucraineană: Marea Britanie a adoptat noua legislaţie care îi permite înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 10, 2022: UK Foreign Secretary Elizabeth Truss (L) and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov arrive for a meeting at the Reception House. Russian Foreign Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåëèêîáðèòàíèè Ýëèçàáåò Òðàññ âî âðåìÿ âñòðå÷è â Äîìå ïðèåìîâ ÌÈÄ ÐÔ íà Ñïèðèäîíîâêå. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Marea Britanie a adoptat joi legislaţia care îi permite să îşi înăsprească regimul de sancţiuni împotriva Rusiei, menit a contribui la descurajarea Moscovei de a invada Ucraina, a anunţat guvernul britanic, potrivit AFP.

Anunţat de luna trecută, acest nou regim urmăreşte să permită Marii Britanii, criticată pentru că mult timp a închis ochii în privinţa afluxului de bani ruşi de pe teritoriul său, să ţintească interesele legate direct de Kremlin.

„Marea Britanie poate acum să îi sancţioneze nu doar pe cei care sunt legaţi direct de destabilizarea Ucrainei, dar şi entităţi afiliate guvernului Rusiei şi companii de importanţă strategică şi economică pentru guvernul rus”, se subliniază într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, care oferă ca exemple sectoare precum cel chimic, apărarea sau serviciile financiare.

„Marea Britanie este hotărâtă în sprijinul său faţă de suveranitatea Ucrainei şi dreptul acesteia la autodeterminare”, a declarat ministrul de externe Liz Truss.

„Facem apel la Rusia să detensioneze situaţia şi să aleagă calea diplomaţiei”, a adăugat ea, completând că „în cazul în care Rusia persistă în agresiunea sa faţă de Ucraina, Marea Britanie şi partenerii săi nu vor ezita să acţioneze”.

În cadrul unei deplasări joi la Moscova, şefa diplomaţiei britanice a făcut apel la Rusia să îşi retragă trupele concentrate în apropiere de frontierele Ucrainei, pentru a permite detensionarea relaţiei dintre Kremlin şi statele occidentale, care se tem de o operaţiune militară rusă împotriva Kievului.

Omologul său rus Serghei Lavrov a spus că întâlnirea cu Liz Truss a fost „o discuţie între un surd şi un mut”, afirmând că şefa diplomaţiei britanice „nu a auzit” explicaţiile „cât se poate de detaliate” ale Rusiei cu privire la îngrijorările sale faţă de extinderea NATO.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.