Deficitul bugetar a urcat la 10,2 miliarde de lei, 1,2% din PIB, în primele 11 luni ale anului. Cu cât au crescut cheltuielile faţă de anul trecut

Execuţia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a încheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu încadrare în deficitul estimat de 3% din PIB, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Deficitul bugetar a urcat la 10,2 miliarde de lei, 1,2% din PIB, în primele 11 luni ale anului. Cu cât au crescut cheltuielile faţă de anul trecut

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 228,2 miliarde de lei, reprezentând 27,1% din PIB, au fost cu 11% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de anul trecut la încasările din contribuţiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii şi venit (+8,5%) şi din veniturile nefiscale (+22,1%).

Încasările din impozite şi taxe pe proprietate au scăzut cu 11,1% faţă de perioada similară din 2016, scăderea fiind determinată, în principal, de „eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcţii speciale”, precizează MFP.

Încasările din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut cu 39,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea fiind determinată, în principal, de „evoluţia încasărilor aferente contribuţiei datorate pentru medicamente, precum şi pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, MFP observă „o recuperare în ultimele luni a decalajului înregistrat în primul semestru la nivelul încasărilor, astfel că se înregistrează o uşoară creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, respectiv cu 1,5%, în condiţiile în care încasările au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările din luna februarie 2016, cât şi de reducerea din februarie 2017 a cotei standard de TVA de la 20% la 19%”.

Încasările din accize au fost cu 3,5% mai mici comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, „fiind influenţate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice începând cu 1 ianuarie 2017”, mai arată MFP.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 13,8 miliarde de lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 238,4 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 12,9% faţă de primele unsprezece luni ale anului trecut.

Cheltuielile de personal au crescut cu 21,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, „fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi de creşterile salariale acordate în 2017”, menţionează MFP.

Respectivul normativ a avut ca efecte „creşterea cu 15% a salariilor din sănătate şi din educaţie de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.250 la 1.450 de lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile naţionale şi muzee naţionale începând cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de funcţie ale personalului militar începând cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de funcţie ale poliţiştilor începând cu 1 octombrie 2017, precum şi aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea reflectându-se la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la bugetele locale şi bugetele instituţiilor autofinanţate.

Dobânzile sunt cu 0,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Subvenţiile sunt în scădere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, reprezentând 0,6% din PIB.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 12,9%, „fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, şi cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1.000 de lei, precum şi măsurile ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie”, precizează MFP.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 17,5 miliarde de lei, respectiv 2,1% din PIB.

SURSA: MEDIAFAX

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *