Detalii de ultim moment despre Declaraţia unică

Ministrul Finanţelor a făcut noi precizări referitoare la Declaraţia unică prin care contribuabilii îşi vor raporta veniturile şi vor oferi astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit şi pentru contribuţiile sociale.
Această Declaraţie unică va înlocui şapte formulare (D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit – agricultură, D600 – venitul bază pentru CAS, D604 – stabilire CASS persoane fără venit, D605 – stopare CASS persoane fără venit) care vor fi comasate şi în consecinţă vor fi depuse la un singur termen. Formularul va avea o singură pagină.
Eugen Teodorovici susţine că numărul contribuabililor care vor trebui să depună exclusiv online Declaraţia unică până la data limită de 31 martie este de aproximativ 1 milion de persoane (pentru acest an termenul de depunere propus este 15 iulie). De asemenea va fi un singur termen de plată.
Faptul că această declaraţie va fi depusă online, va permite „reducerea numărului de personal, a costurilor de operare la nivelul ANAF, dar şi a altor costuri”, afirmă ministrul.
Pe de altă parte, Eugen Teodorovici a lansat şi unele avertizări la adresa angajaţilor ANAF şi a spus că dacă va vedea ”lucruri de neconceput” la ghişee în ceea ce-i priveşte pe angajaţii ANAF, atunci ”acel om va pleca”.
În ceea ce priveşte anul în curs, propunerile avansate de oficialii ministerului au fost următoarele: dacă Declaraţia unică se depune prin spaţiul privat virtual, reducerile ar putea fi de 10% pentru obligaţiile fiscale achitate integral până la 15 iulie şi de 5% pentru obligaţiile achitate integral până la 30 septembrie. În schimb, dacă Declaraţia unică se depune pe suport hârtie, reducerile ar putea fi de 5% pentru obligaţiile fiscale achitate integral până la 15 iulie şi de 2% pentru obligaţiile achitate integral până la 30 septembrie.
Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate nu este condiţionată de plata unor contribuţii la anumite termene, ci o persoană devine asigurată la momentul depunerii formularului.
Potrivit proiectului Declaraţiei unice publicat de Ministerul Finanţelor, prin noul mecanism fiscal, în cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit nu se reţine la sursă, „se trece de la sistemul plăţilor anticipate, cu definitivare în anul următor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectuează de către contribuabil persoană fizică prin Declaraţia unică)”.
Autoimpunerea pentru impozitul pe venit se realizează astfel: impozitul pe venit pentru anul curent se stabileşte prin Declaraţia unică de către contribuabil prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza în anul curent. Plăţile se efectuează oricand până la scadenţă (31 martie anul următor). Astfel apare posibilitatea de rectificare a Declaraţiei până la termenul de plată (până la 31 martie). În consecinţă, definitivarea impozitului pe venit pentru anul precedent, se stabileşte prin Declaraţia unică depusă până la 31 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat în anul precedent.
Sunt şi cazuri în care impozitul pe venit se reţine la sursă, respectiv pentru drepturi de proprietate intelectuală, dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii şi jocuri de noroc.
Potrivit proiectului Declaraţiei unice, persoanele fizice fac evaluarea pentru încadrarea ca plătitori CAS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent). Mai exact, dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mare sau cel puţin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datorează CAS (prin aplicarea cotei de 25%) la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară. Însă, dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional). Plăţile de CAS se efectuează oricand până la scadenţă (31 martie anul următor), cu posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată (până la 31 martie).
Similar se întâmplă şi în ceea ce priveşte contribuţiile CASS, astfel: dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent, este mai mare sau cel puţin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datorează CASS la nivelul salariului minim. Însă, dacă venitul net estimat cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, contribuabilul nu datorează CASS, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS astfel: dacă îşi exercită opţiunea până la termenul de depunere, plateşte CASS la 6 salarii minime şi este asigurat 12 luni, iar dacă îşi exercită optiunea după termenul de depunere plateşte CASS la 12 salarii minime şi este asigurat 12 luni.
De asemenea, se analizează posibilitatea exceptării de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală a următoarelor categorii de persoane: pensionarii, tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului, copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani – dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.
Sursă foto: www.capital.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *