Drept la replică

TRIBUNALUL MARAMUREŞ
Biroul de informare şi relaţii publice
Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, Nr. 2A, Palatul Justiţiei
Tel: 0262 218 235(-40), int.126, Fax: 0262 218 209
E-mail: anamaria.miclaus@just.ro
Cod operator date cu caracter personal: 4204
Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa
Regulamentului UE 2016/679.

Nr. 36/11.04.2019

Către
Redacţia NEWSMAKER.RO

DREPT LA REPLICĂ

Având în vedere conţinutul articolelor intitulate „HOŢII DE PĂDURI, PROTEJAŢI DE PSD! Autoritățile se fac că nu știu că Asociația Cisla exploatează ilegal peste 6000 de ha de pădure deși există și autodenunțuri” şi „Asociaţia Composesoratului Cisla / Asociaţia Composesorală Borşa, un TUN DE 60 DE MILIOANE DE EURO GAURĂ ÎN BUGETUL STATULUI”, publicate de redacţia NEWSMAKER.RO la data de 8 aprilie 2019, respectiv 2 aprilie 2019, în vederea unei corecte informări a opiniei publice cu privire la activitatea desfăşurată de unul dintre magistraţii Judecătoriei Vişeu de Sus,
În baza dispoziţiilor art. 14 din Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 482/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm acordarea unui spaţiu în cadrul publicaţiei dumneavoastră pentru exprimarea dreptului la replică şi rectificarea datelor şi informaţiilor prezentate opiniei publice, în forma prezentată mai jos:
Procedura de autorizare a asociaţiilor composesorale prevăzută de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere este una necontencioasă, judecătorul învestit cu soluţionarea unor astfel de cereri fiind abilitat să analizeze existenţa scriptelor ataşate cererii de autorizare şi îndeplinirea condiţiilor formale prevăzute de lege, valabilitatea înscrisurilor ataşate neputând face obiectul analizei judecătorului cauzei în această procedură judiciară.
Cele două articole publicate de dumneavoastră insinuează implicarea doamnei judecător Şimon Mariana în săvârşirea unor pretinse ilegalităţi comise în scopul facilitării dobândirii unor suprafeţe însemnate de pădure în favoarea Asociaţiei Composesoratului Cisla.
În esenţă, în cuprinsul acestora se reţine că doamna judecător, prin sentinţa civilă nr. 2/06.10.2005, ar fi autorizat în baza unor documente lipsite de validitate şi/sau false, reînfiinţarea Asociaţiei Composesoratului Cisla.
Precizăm că prin sentinţa civilă nr. 2, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus la data de 06.10.2005 în dosarul nr. 2 din 22.09.2005, s-a dispus autorizarea reînfiinţării Asociaţiei Composesoratului Cisla.
Anterior, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor legale, instanţa a solicitat lămuriri suplimentare şi completarea probaţiunii cu înscrisuri, astfel că, la termenul de judecată din 06.10.2005, au fost depuse de către preşedintele asociaţiei cererea înregistrată sub numărul 326 din 16.09.2005 la Comisia Locală Borşa (prin care Composesoratul Cisla a solicitat restituirea suprafeţei de 6.500 ha teren forestier), extrase de carte funciară, lista membrilor composesori care s-au reunit pentru reînfiinţarea asociaţiei şi acte de stare civilă pentru dovedirea calităţii de moştenitori ai foştilor membri composesori pentru persoanele care au constituit comitetul ad-hoc. La solicitarea instanţei, reprezentantul petentei a învederat că suprafeţele de teren cu vegetaţie forestieră vizate de demersul de reconstituire a dreptului de proprietate nu aparţin altor asociaţii composesorale, că membrii nu fac parte dintr-o altă formă asociativă de acest fel, iar suprafaţa solicitată este delimitată în zona purtând denumirea „Cisla”, fiind ataşate schiţe/hărţi în acest sens.
Prin hotărârea judecătorească anterior indicată, Judecătoria Vişeu de Sus nu a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în privinţa suprafeţei de teren cu vegetaţie forestieră (drept de proprietate vizat de articolele publicate), ci doar a autorizat reînfiinţarea Asociaţiei Composesoratului Cisla.
Menţionăm de asemenea faptul că reprezentantul Ministerului Public, prezent la termenul de judecată din 06.10.2005, a formulat concluzii de admitere a cererii de autorizare, astfel cum a fost aceasta formulată şi susţinută de preşedintele asociaţiei.
Dorim să vă aducem la cunoştinţă împrejurarea că hotărârea instanţei a avut la bază dispoziţiile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, potrivit cărora „prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică.”
Nu este irelevant a menţiona că din cuprinsul textelor reiese că dl. Şteţco Gheorghe, secretar al asociaţiei, ar fi utilizat un document falsificat din anul 2006, ulterior emiterii sentinţei civile nr. 2/2005 de autorizare a înfiinţării asociaţiei composesorale.
Reiterăm că actele normative incidente în materia autorizării asociaţiilor composesorale reglementează o procedură de soluţionare necontencioasă, specificul procedurii de autorizare a asociaţiilor nepermiţând judecătorului efectuarea de verificări suplimentare privind legalitatea înscrisurilor ataşate, astfel de demersuri putând face eventual obiectul unor alte litigii.
Raportat la menţiunile precedente, apreciem că cele două articole publicate au fost de natură să creeze o percepţie greşită din partea opiniei publice vizând modalitatea de soluţionare a cererii de autorizare a asociaţiei, astfel încât vă rugăm să ne sprijiniţi ca opinia publică să fie corect informată referitor la aspectele ce privesc conduita profesională a magistratului Judecătoriei Vişeu de Sus.

Cu deosebită consideraţie,

Conducător al Biroului de informare şi relaţii publice
Judecător Petrariu Mirela – Roxana

https://newsmaker.ro/hotii-de-paduri-protejati-de-psd-autoritatile-se-fac-ca-nu-stiu-ca-asociatia-cisla-exploateaza-ilegal-peste-6000-de-ha-de-padure-desi-exista-si-autodenunturi
https://newsmaker.ro/asociatia-composesoratului-cisla-asociatia-composesorala-borsa-un-tun-de-60-de-milioane-de-euro-gaura-in-bugetul-statului/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *