Guvernul vrea sa aprobe legea manualului

People who experience such long bouts of uninterrupted sitting and who stay sedentary for much of their waking time — 12.5 hours or more a day — have the highest risk of death from any cause, a new study finds.

Proiectele de manuale scolare se realizeaza de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale in vederea evaluarii calitatii stiintifice, se arata in proiectul de lege pe care Guvernul vrea sa-l aprobe in sedinta de joi. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza prin Centrul National de Evaluare si Examinare si Institutul de Stiinte ale Educatiei evaluarea manuscriselor autorilor/coautorilor, in baza unei proceduri aprobate prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale. Vezi ce mai prevede proiectul.

In vederea evaluarii manuscriselor autorilor/coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din invatamantul preuniversitar/superior, selectate in baza apelului public de selectie, platiti in baza unor reglementari aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Manualele scolare admise in urma evaluarii sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, in vederea realizarii selectiei manualului scolar de baza prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Ministerul Educatiei Nationale achizitioneaza conceptul, continutul manualului scolar de baza de la autori/coautori. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor se face in conditiile specifice prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Manualele scolare de baza se prezinta astfel in format letric, in format pdf si in varianta digitala interactiva.

Manualele scolare de baza pot fi accesate si de pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul Bibliotecii Scolare Virtuale, devenind resurse educationale deschise.

  • Elaborarea manualelor scolare pentru invatamantul preuniversitar se realizeaza in oricare dintre urmatoarele situatii:
  • au fost operate modificari la nivelul curriculumului national si/sau au fost introduse noi discipline/module de pregatire;
  • au fost elaborate programe scolare noi pentru anumite discipline/module de pregatire;
  • exista discipline/module de pregatire fara manuale scolare aprobate;
  • au fost operate modificari de minimum 25% la nivelul programelor scolare pentru anumite discipline/module de pregatire.

Inainte de reeditare, fiecare manual scolar va fi reevaluat de grupuri de experti.

In situatii temeinic justificate, Ministerul Educatiei Nationale realizeaza reevaluarea unor manuale scolare aprobate, in vederea suspendarii/retragerii temporare din uz a acestora.

Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, utilizarea in manualele scolare de baza, de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau stiintifice, a imaginilor unor opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, precum si de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunostinta publica, se face fara plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu mentionarea sursei si a autorului.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale.

SURSA: Hotnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.