Începe Selecția Pentru Judecători La Tribunalul European

Judecătorii care vor să lucreze la Tribunalul Uniunii Europene sunt invitați să-și depună candidaturile la Ministerul Justiției până pe data de 24 august, urmând ca în 11 și 12 septembrie să susțină un interviu cu ministrul Tudorel Toader.

Selecția vine în contextul punerii în aplicare a celei de a treia etape a reformei Tribunalului, fiind este necesar să se completeze nouă posturi suplimentare de judecători începând cu 1 septembrie 2019. Mandatul va fi unul de 3 ani până la data de 31 august 2022, iar statele membre trebuie să facă cât mai repede propunerile și nu mai târziu de 1 octombrie 2018.

Potrivit anunțului făcut de Ministerul Justiţiei, candidaturile pot fi depuse în format hârtie şi electronic (CD), prin poştă sau servicii de curierat, sau la adresa de email tue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină: un curriculum vitae, model european; copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenţă sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau diplomă pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate; copii certificate ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile ştiinţifice; documente care să ateste, dacă este cazul, îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea unor înalte funcţii jurisdicţionale (decizii de definitivare într-o funcţie juridică/condiţii de vechime echivalente); copii certificate ale documentelor ce atestă cunoştinţele de limbă străină, în cazul în care candidaţii posedă asemenea documente; declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcţia de judecător la Tribunal, precum şi a faptului că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii; orice alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Interviul se va susține în limba română, dar pot fi adresate întrebări și în limba engleză sau franceză, iar cunoașterea oricărei alte limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.