Ministerul Finanţelor Publice modifică rectificarea

Ministerul Finanțelor Publice a revenit cu un nou proiect al rectificării, în care veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 8,819 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cresc cu 9,926 miliarde de lei.

„Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au înregistrat majorări ale veniturilor sunt: bugetul de stat +948,4 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru şomaj +245,9 milioane lei, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate +1.200,4 milioane lei, bugetele locale + 5.082,9 milioane lei, iar diminuări ale veniturilor s-au înregistrat, în principal la bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii – 330,9 milioane lei”, potrivit documentului.

Cheltuielile bugetului general consolidat  se majorează, pe sold, cu suma de 9,925 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menţine la nivelul de 2,97% din PIB.

Potrivit MFP, veniturile bugetului de stat pe anul 2018, se majorează, pe sold, cu suma de 948,4 milioane lei, influenţele se reflectă, în principal, pe alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: +541,4 milioane lei; impozit pe venit şi salarii: +314,9 milioane lei; impozite şi taxe pe proprietate: -100,7 milioane lei; taxa pe valoarea adăugată: -1,727 miliarde de lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale; alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: +77,1 milioane lei.

De asemenea, mai sunt influenţe din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: -1,248 miliarde lei influenţă generată de eliminarea estimărilor iniţiale privind veniturile obţinute din vânzarea licenţelor 5G de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în anul 2018; contribuţii de asigurări sociale: +1.222,5 milioane lei; venituri nefiscale: +2.794,7 milioane lei, influenţă generată în principal de reestimarea veniturilor din dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat în urma centralizării sumelor repartizate de către operatorii economici cu capital/patrimoniu deţinut de stat pe baza situaţiilor financiare aferente anului 2017; venituri din capital: -1,037 miliarde lei, influenţă generată de eliminarea estimărilor iniţiale privind procedura de vânzare a unei anumite cantităţi de apă grea aflată în rezerva de stat în anul 2018; sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: +147,9 milioane lei.

Potrivit proiectului, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2018, se majorează, pe sold, cu suma de 2,816 miliarde de lei, inclusiv prin diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 2,636 miliarde lei şi către bugetul Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu suma de 139,7 milioane lei, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii, ca urmare a majorării veniturilor din contribuţii de asigurări sociale încasate pentru aceste bugete.

„Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: cheltuielile de personal se majorează cu 206,6 milioane lei; cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 7,9 milioane lei; cheltuielile cu subvenţiile se diminuează cu 291,2 milioane lei; transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu 1,618 miliarde lei; alte transferuri se majorează cu 1,125 miliarde lei”, potrivit MFP.

Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 856,4 milioane lei în principal pentru pensiile militare de stat, indemnizaţii creştere copil şi alocaţii de stat pentru copii, iar proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 178,0 milioane lei.

Alte cheltuieli se majorează cu 604,4 milioane lei, la fel şi Fondurile de rezervă cresc cu 1,209 miliarde de lei.

Nu în ultimul rând, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă cresc cu 222,7 milioane lei, iar cele de capital se majorează cu 225,2 milioane lei, se arată în nota de fundamentare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *