Nu are nici un rost, dacă stai pe întuneric și îngheți”. Ce este eficiență energetică si de ce aceasta e importantă pentru Moldova

Eficiența energetică în Republica Moldova este la un nivel foarte jos. Pentru a produce bunuri sau servicii în valoare de €1000 în Moldova, se consumă de trei ori mai multă energie decât în statele UE. Comunitatea energetică, din care face parte și Moldova, a decis să ajute autoritățile moldovenești la îmbunătățirea situației curente. Inițiativa EU4Energy a fost lansată în 2016 nu doar în Moldova, ci și în alte state ale Parteneriatului Estic. Scopul proiectului este îmbunătățirea securității energetice și racordării la sistemele energetice, precum și promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Newsmaker a arătat cum este implementat programul EU4Energy în viață, ce alte obligații au autoritățile moldovenești și cum consumătorii din Moldova pot beneficia de acest program.

Ce înseamnă EU4Energy?

În conformitate cu datele statistice, utilizarea energiei per €1000 PIB în statele Parteneriatului Estic, ca Moldova și Ucraina este mult mai semnificativă (de trei ori mai mare) decât în statele UE. Majoritatea statelor sunt foarte dependente de sursele externe de energie și drept consecință, economiile acestora se pot confrunta cu constrângeri pentru dezvoltare.

Pentru a aborda aceste probleme, a fost creată inițiativa EU4Energy, care promovează reforma pieței energetice și soluțiile energetice sustenabile, precum și ajută statele partenere să reducă dependența lor energetică, să devină mai sustenabile și să reducă volumul de emisii CO2.

Programul cu un buget de €21 milioane a fost lansat în 2016 și va lua sfârșit în 2020.

Care este esența programului?

Scopul programului EU4Energy este să îmbunătățească calitatea datelor și statisticilor în sectorul energetic, să inițieze discuțiile regionale la luarea deciziilor politice, să consolideze cadrul legislativ și de reglementare și să îmbunătățească accesul la informații în statele partenere.

În cadrul Componentei „Guvernare” a programului EU4Energy, Secretariatul Comunității Energetice va oferi asistență tehnică la consolidarea cadrului legislativ și de reglementare și va ajuta la atragerea investitorilor în proiectele strategice în domeniul infrastructurii energetice.

Janez Kopač, Directorul Secretariatului Comunității Energetice, a explicat NM că atunci când reformele sunt implementate, consumul de combustibil fosil va scădea, securitatea energetică se va îmbunătăți, ceea ce va permite statelor să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice.

Ce a realizat deja programul în Moldova?

În Moldova, unul din beneficiarii proiectului este Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Secretariatul Comunității Energetice ajută ANRE la elaborarea noilor reguli cu privire la piața energetică și de gaze naturale, luând în considerație cel de-al Treilea Pachet Energetic al Uniunii Europene și noile legi moldovenești în domeniul energiei electrice, gazelor naturale și energiei. Prima ședință comună între conducerea ANRE, experții Secretariatului Comunității Energetice și experții europeni a avut loc vara trecută.
În calitate de membru al Comunității Energetice, Moldova trebuie să-și aducă legislația în conformitate cu legile europene importante în domeniul energiei. Iată de ce, experții Secretariatului Comunității Energetice au oferit ajutor la elaborarea altor documente, inclusiv legislația cu privire la eficiența energetică.

Adițional, Secretariatul Comunității Energetice cu susținerea specialiștilor europeni oferă asistență tehnică la elaborarea unui Regulament cu privire la reducerea emisiilor anumitor poluanți în aer de către instalațiile mari de ardere.

În afară de asistența pentru elaborarea legislației, ce alte avantaje mai oferă acest program?

Secretariatul Comunității Energetice ajută la crearea Grupurilor de Lucru, care urmăresc implementarea reformei în sectorul energetic. Pe termen lung, conform lui Kopac, aceasta va contribui la procesul de dezvoltare economică sustenabilă, la crearea locurilor de muncă și la atragerea investițiilor.

Mai mult ca atât, reformele și provocările implementării acestora sunt discutate la nivel înalt în fiecare stat partener.

Cum s-au desfășurat discuțiile în Moldova?

Săptămâna trecută, a avut loc prima rundă de discuții la nivel înalt sub auspiciile proiectului EU4Energy Guvernance la Chișinău. Pe parcursul acestui eveniment, au fost discutate un număr de probleme cu privire la eficiența energetică în Moldova. Vorbitorii cheie au fost Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Janez Kopač; Șeful Delegației UE în Moldova, Peter Michalko; Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu; alți participanți au fost Directorul General al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Tudor Copaci, Șeful Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Dl. Calin Negura și experții din cadrul Secretariatului Comunității Energetice, UE și Moldova. La întrunire, delegații au discutat cum poate fi accelerată adoptarea legii privind eficiența energetică, de ce este atât de importantă și cum de aceasta pot beneficia cetățenii Moldovei.

Șeful Delegației UE în Moldova, Peter Michalko, a notat că UE întotdeauna a susținut Moldova în problemele legate de modernizarea sectorului energetic deoarece acesta influențează în mod direct calitatea vieții cetățenilor. „Cetățenii cheltuie mai puțin pe facturile la energie și pot direcționa aceste fonduri spre obiective mult mai importante”, a explicat Michalko.

Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Janez Kopač, a adăugat că Moldova, în calitate de Parte Contractantă la Comunitatea Energetică, are anumite obligații de a aduce regulamentele în conformitate cu legislația europeană în domeniul energiei. „Aceste regulamente ajută la sporirea standardelor de eficiență energetică, cu alte cuvinte, acestea aduc beneficii directe consumătorilor,” a subliniat acesta.

Kopač a declarat că statul și instituțiile sale trebuie să arate un exemplu în această privință. Iată de ce, legea cu privire la eficiența energetică se referă cel mai mult la clădirile și întreprinderile în proprietatea statului.

Ce prevede legea cu privire la eficiența energetică?

Legea prevede câteva etape importante, care îi vor permite Republicii Moldova să devină eficientă din punct de vedere energetic. De exemplu, distribuitorii de energie vor reduce pierderile anuale în rețea, respectiv, costul energiei livrate va scădea. În afară de aceasta, autoritățile vor desfășura un audit energetic al întreprinderilor de stat și municipale și vor lua în considerație eficiența energetică la procurarea materialelor sau serviciilor.

O altă schimbare importantă este că autoritățile vor trebuie să facă renovări pentru eficiența energetică – anual acoperind 1% din toate clădirile cu o suprafață mai mare de 500m2 în proprietatea statului și să le aducă în conformitate cu standardele de performanță energetică minimă.

Când a vorbit despre prevederile proiectului de lege în cadrul unei ședințe a panelului, Șeful Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Calin Negura a spus că Moldova nu va avea destul timp să implementeze unele din aceste prevederi imediat. În particular, documentul prevede o reducere a consumului de energie elecrică de către consumătorii finali (la toate nivelele) cu 0,5% în 2018 și cu 0,7% în 2019-2020. Conform estimărilor lui Negura și deoarece procesul de adoptare a legilor este lung, Moldova nu va realiza acești indicatori până în anul 2020. În afară de aceasta, sunt necesare peste 450 milioane de lei pentru implementarea măsurilor preconizate, o sumă care nu este planificată în bugetul pe anul curent.

Care este problema?

Janez Kopač a notat importanța adoptării legii pentru viitorul Republicii Moldova. El a comentat cu privire la idea de a uni Agenția pentru Eficiență Energetică, care lucrează cu politicile cu Fondul pentru Eficiență Energetică, care finanțează proiecte în acest domeniu. Scopul Fondului este de a atrage investiții pentru finanțarea și implementarea proiectelor în sectorul eficienței energetice și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în baza politicilor elaborate de Guvern”.

Dânsul a adăugat că în afară de proiectul de lege cu privire la eficiența energetică, autoritățile moldovenești trebuie să introducă o nouă lege cu privire la condominiu, altfel toate eforturile ar putea fi în zădar. „Numai când cetățenii vor realiza că trebuie să aibă grijă de propriile case și să le termoizoleze, numai atunci lucrurile vor merge”, a subliniat Kopač împărtășind experiența sa de implementare a unei legi similare în Slovenia, unde a lucrat în calitate de Ministru al Mediului, Dezvoltării Teritoriului și Energiei.

Ce concluzii au făcut participanții în cadrul discuțiilor?

Șeful Secției Eficiență Energetică și Infrastructură a Secretariatul Comunității Energetice, Violeta Kogâlniceanu, a spus că cuvântul cheie în conversațiile despre reforme a fost „realizarea”. „Există legi superbe în diferite țări, dar ele nu sunt implementate peste tot”, a explicat dânsa. Conform Dnei. Kogâlniceanu, ambele părți au obligația de a asigura implementarea reformelor: Republica Moldova, care trebuie să vadă schimbarea drept rezultat și Comunitatea Energetică, care susține țara la implementarea schimbării.

Ea a adăugat că reducerea consumului de energie nu este unicul lucru important. „Nu are nici un rost, dacă stai pe întuneric și îngheți. Putem vorbi despre eficiența energetică numai dacă economia crește, iar consumul pe unitate de produs sau serviciu – scade”, a subliniat Kogâlniceanu.

După părerea ei, Moldova trebuie să implementeze standarde minime de performanță energetică pentru clădirile publice și rezidențiale. Kogâlniceanu a recomandat o abordare comprehensivă față de modernizarea și izolarea caselor și nu doar înlocuirea ferestrelor, ci și izolarea acoperișurilor și subsolurilor, altfel aceste renovări nu vor avea suficiente efecte.

Janez Kopač a declarat că pentru a aduce reformele la viață, este nevoie de voință politică.

Cum voi beneficia eu de aceasta?

Experții sunt convinși că rezultatele programului EU4Energy vor afecta în mod pozitiv calitatea vieții cetățenilor moldoveni.

De exemplu, legea cu privire la eficiența energetică prevede implementarea cerințelor minime față de performanța energetică a clădirilor publice noi sau profund renovate. În ceea ce privește clădirile rezidențiale, Guvernul va adopta Strategia Națională pentru Renovarea Clădirilor pentru a îndeplini standardele minime. Drept rezultat, clădirea și fiecare apartament vor consuma mai puțină energie pentru încălzire, iluminare, ventilare sau condiționare. Respectiv, locatarii vor achita mai puțin pentru aceste servicii.

Pe termen lung, aceasta face aprovizionarea cu energie mai sigură, transparentă și accesibilă, reducând astfel, sărăcia energetică și facturile pentru energie atât a cetățenilor, cât și în sectorul privat.

Acest articol a fost produs cu asistența Uniunii Europene în cadrul Inițiativei EU4Energy. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă în nici un fel opiniile Uniunii Europene.

Articol preluat de pe site-ul www.newsmaker.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *