PMB a pus în dezbatere regimul finanțărilor nerambursabile

Primaria Municipiului Bucuresti a lansat  in dezbatere publica Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local in domeniile cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum si Modelul de Contract Cadru de Finantare nerambursabila  a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005.
Realizat la intitiativa  Primarului General, Gabriela Firea, Programul de finantare nerambursabila isi propune sa sprijine initiative si actiuni ale persoanelor fizice si juridice fara scop patrimonial din Municipiul Bucuresti, dar si sa imbunatateasca calitatea serviciilor acordate cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.
Astfel, in ceea ce priveste cele trei domenii,Municipalitatea isi propune sa aloce fonduri pentru categorii de proiecte care vizeaza o serie de obiective cum ar fi:
Cultura
Cresterea accesului cetatenilor la actul cultural si a gradului de implicare a acestora in actiuni culturale;
Sprijinirea tinerelor talente;
Promovarea cooperarii culturale la nivel local, pastrarea si promovarea patrimoniului si traditiei culturale;
Promovarea valorilor culturale locale in circuitul cultural national/international;
Cresterea nivelului de informare cu privire la valorile traditiei, istoriei, stiintei si artei locale;
Promovarea produselor culturale oferite de organizatii si institutii in randul cetatenilor etc.
Printre activitatile eligibile in acest domeniu se numara: punerea in scena sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzica, dans si film, organizarea de expozitii de arta/carte/istorice/ documentare, organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbateri, intalniri cu personalitati stiintifice si culturale, organizarea de targuri, vernisaje, festivaluri cu specific cultural sau organizarea de trasee turistice.
Protectia mediului inconjurator
promovarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor,
sustinerea si promovarea protectiei mediului (prin utilizarea surselor de energie alternativa, a transportului alternativ sau reciclarea sau refolosirea materialelor),
imbunatatirea calitatii aerului
dezvoltarea spiritului civic si ecologic urban prin activitati de voluntariat.
Activitatile eligibile pentru acest domeniu vizeaza, printre altele, actiuni de constientizare a importantei utilizarii sistemului de colectare selectiva a deseurilor, actiuni de promovare a mersului pe jos, pe bicicleta, folosirea mijloacelor de transport in comun sau organizarea de activitati educative cu tematica de mediu pentru copii, tineri si adulti.
„Activitati de tineret”- tema pentru concursul local de proiecte de tineret vizeaza obiective specifice si directiile de actiune prevazute in Strategia nationala in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020.
Activitatile eligibile se refera la seminarii, simpozioane, intalniri de consultare, dezbateri, conferinte, ateliere de lucru, schimburi de experienta  privind strategiile din domeniul tineretului de interes local etc.
Proiectul de act normativ, cu documentatia de baza, poate fi consultat:
– pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro, accesandlink-ul: http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/ docs/01_20180709.pdf
sau
Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Centrul de Informare.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicata, pana la data de  24.07.2018, se pot trimite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite prin site-ul www.pmb.ro, prin posta, pe adresa P.M.B.  B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5  Directia Asistenta Tehnica si Juridica, sau vor fi depuse la Centrul de Informare  P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea:  „Recomandare la proiect de act normativ”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.