Alarmant! Raport MFP: Nivelul încasărilor bugetare este sub nivelul programului trimestrial

Nivelul încasărilor bugetare este sub nivelul programului trimestrial şi este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite să fie luate măsuri care să conducă la diminuarea discrepanțelor între cheltuielile programate și cele efectuate, dar şi implementarea proiectelor finanțate din fondurilor externe nerambursabile în vederea creșterii gradului de absorbție, arată Ministerul Finanţelor Publice în Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul al doilea.

În ceea ce privește încasările bugetare, MFP spune în raport că ar trebui să fie intensificate eforturile pentru  asigurarea realizării programului de încasări stabilit pe baza legii bugetului de stat, în special, în ceea ce privește veniturile fiscale unde încasările din taxa pe valoarea adăugată și accize s-au situat sub programul stabilit pentru perioada analizată.

Finanţele menţionează că, deși în trimestrul al doilea se înregistrează unele discrepanțe între nivelul programat al veniturilor, dar și al cheltuielilor bugetare, deficitul bugetar se situează sub nivelul programat pentru perioada analizată și ca urmare, apreciază că, „la acest moment nu sunt elemente de natură de a afecta pragul stabilit al deficitului bugetar pentru anul 2018”.

Potrivit raportului, cheltuielile de personal au fost în sumă de 22,276 miliarde de lei (2,4% din PIB) şi s-au efectuat în proporție de 105% față de nivelul estimat a se efectua în trimestrul al doilea al anului 2018.

Depășirea nivelului estimat pe trimestrul al doilea, în cazul cheltuielilor de personal s-a datorat creșterilor față de nivelul estimat la bugetele locale (+12%), precum și în cazul bugetelor instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii (+26,5%).

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au reprezentat 1,1% din PIB şi s-au efectuat în proporție de 112,2% față de programul trimestrial. Depășirea nivelului estimat în cazul cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a datorat creșterilor față de nivelul estimat la bugetele locale (+9,4%), precum și în cazul bugetelor instituțiilor/activităților finanțate integral si/sau parțial din venituri proprii(+53,4%).

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele şase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei. Adică, 1,61% din Produsul Intern Brut (PIB). Deficitul este de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *