România şi Energia Verde

Potrivit HG 1535/18.12.2003 Energia Verde este energia electrică furnizată exclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cota de energie electrică produsă din surse regenerabile în centrale hibride, care utilizează şi surse convenţionale de energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi excluzând energia electrica obţinută din aceste sisteme.
Conform unui studiu făcut de organizația non-profit de mediu Carbon Disclosure Project (CDP), din cele peste 100 de oraşe din toată lumea care acumulează cel puţin 70% energie electrică din surse regenerabile, unul singur se află în România. Astfel că singurul oraş verde din ţara noastră este Alba Iulia. Acesta foloseşte energie regenerabilă în proporţie de 99%, din care 96% reprezintă energie provenită din hidrocentrale, 1% eoliană, 2% energie solară şi 1% energie produsă din gaze naturale.
Alba Iulia este un oraș care nu bate pasul pe loc. Folosindu-se abil de fondurile europene, localitatea transilvăneană a reușit să își crească semnificativ numărul de turiști străini, dar să se dezvolte și pe plan tehnologic.
Este primul oraș inteligent din România. Noua infrastructură ajută Primăria Alba Iulia să observe tendințele traficului pietonal din oraș, în funcție de momentul zilei sau de condițiile meteorologice. Soluția de management al iluminatului public a generat economii între 50-70% la consumul de energie electrică, în funcție de intensitatea luminii selectate pentru fiecare stâlp, iar soluția de management al apei este în curs de instalare.
Planul de acțiune pentru energie durabilă (PAED) al municipiului Alba Iulia prevede reducerea emisiilor de CO2 de pe teritoriul său cu 24% până în 2020. Conform documentului, municipalitatea promovează utilizarea surselor regenerabile de energie, reducând dependența de combustibili fosili.
Sursele regenerabile de energie sunt surse de energie din categoria nefosile, cum sunt sursele solare, sursele eoliene, hidroenergia, biomasa, sursele geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deşeurilor (gazul de depozit), gazul de fermentare a nămolurilor în instalaţii de epurare a apelor uzate.
Energia solară provine din radiaţia solară, din care se obţine energie electrică pe baza tehnologiei fotovoltaice sau energie termică prin metode de conversie termo-solară.
Energia eoliană provine din transformarea şi livrarea în sistemul energetic sau direct către consumatorii locali a energiei electrice provenite din potenţialul energetic al vântului.
Energia hidro este energia furnizată de unităţi hidroenergetice cu puterea instalată mai mică sau egală cu 10 MW (categoria “hidroenergie mică”), respectiv unităţi hidroenergetice cu puterea instalată mai mare de 10 MW (categoria “hidroenergi,mare”).
Biomasa reprezintă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoare industriale conexe, inclusiv a materiilor vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor industriale şi urbane.
Energia geotermală rezultă din energia înmagazinată în depozite şi zăcăminte hidrogeotermale subterane, exploatabile în condiţii de eficienţă economică.

Sursa foto: www.goanadupabitcoin.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.