Se mărește cuantumul burselor doctorale începând cu luna martie a anului curent! Și nu numai …

În urma demersurilor întreprinse de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), ministrul educației naționale a semnat Miercuri, 14 martie, ordinul cu nr. 3.329, potrivit căruia valoarea burselor studenților doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, a fost majorată, începând cu luna martie, după cum urmează:

  • de la 1.450 de lei la 1.550 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii I și II de studii;
  • de la 1.680 de lei la 1.800 lei pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anii III și IV de studii.

Fondul pentru alocarea burselor doctorale din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale se constituie în funcție de numărul de studenți doctoranzi, cu frecvență, cetățeni români sau cetățeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, înmatriculați în baza cifrei de școlarizare.

Aeasta nu a fost singura reușită înregistrată de ANOSR, notabil fiind și faptul că, în data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Minisrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Conform comunicatului ANOSR, ordinul în cauză înlocuiește Hotărârea nr. 445 din 8 august 1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, modificată prin Hotărârea nr. 558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, ale căror efecte juridice au încetat odată cu intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și abrograrea Legii Învățământului nr. 84/1995, dispărând temeiul legal în baza cărora acestea au fost emise.

OMEN nr. 3392 stabilește criteriile generale în baza cărora se acordă bursele pentru studenți în toate universitățile din România, respectiv:

Burse pentru stimulare performanței academice – au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice deosebite (studenții cu cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii) sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, potrivit criteriilor specifice stabilite de fiecare universitate în parte:

    • burse de performanță;
    • bursa de merit;
    • burse speciale pentru studenții care au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite, au obţinut performanţe sportive deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
  • Burse sociale (inclusiv ocazionale) – acordate studenților în vârstă de până la 35 de ani, pe bază de cerere, exclusiv în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin acest ordin şi a criteriilor specific stabilite de fiecare universitate, dar care nu contravin prezentului ordin, cu rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi. Singurul criteriu academic care poate fi prevăzut în acordarea burselor sociale este cel minim necesar pentru a promova anul de studiu în respectiva universitate (spre exemplu, număr minim de credite acumulate). Relevant, nu pot fi prevăzute criterii de medie sau de integralitate în acordarea burselor sociale!

 

Sursa foto: www.regielive.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.