Teodorovici a pus în dezbatere publică proiectul înfințării Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții

Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a decis, vineri, punerea în dezbatere publică, a unui draft al Hotărârii de Guvern (HG) privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI).Acesta va fi organizat ca orice societate pe acțiuni, conform Legii 31/1990 și potrivit prevederilor din actul său constitutiv.

„Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării FSDI se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, pentru anul 2019, estimându-se un impact de aprox. 600 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2019”, se arată în Nota de fundamentare a actului normativ, publicat vineri, pe site-ul MFP.

Pe toată durata sa de funcționare, care este nelimitată, FSDI, va fi deținut, integral, de statul român, prin Ministerul Finanțelor.

“Fondurile suverane de dezvoltare și investiții sunt persoane juridice române ale căror condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înfiinţează şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 (OUG), precum şi ale actelor constitutive ale Fondurilor. Practic, FSDI are ca scop dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit. Activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor”, se arată în Nota de fundamentare a actului normativ.

Pentru a realiza aceste lucruri, FSDI va putea înființa firme ca asociat unic sau împreună cu alţi participanţi, în orice formă, să participe la finanțarea de firme în care este acționar prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanțare, să vândă acţiuni din portofoliu, în condițiile legii și să vândă, să achiziționeze și să mențină în propriul portofoliu instrumente financiare în conformitate cu politicile investiționale proprii.

FSDI va funcționa complementar Băncii Naționale de Dezvoltare a României, iar finanțarea fondului se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se avizeaza de Consiliul de Supraveghere și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern și este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *