Un avion de vânătoare rusesc Su-27 s-a prăbuşit în Marea Neagră

SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 18, 2017: A Sukhoi Su-27 fighter jet of the Sokoly Rossii [Falcons of Russia] aerobatic team performs a demonstration flight as part of the2017 World Festival of Youth and Students. Denis Tyrin/TASS Host Photo AgencyÐîññèÿ. Ñî÷è. 18 îêòÿáðÿ 2017. Èñòðåáèòåëü Ñó-30 âî âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé àâèàöèîííîé ãðóïïû âûñøåãî ïèëîòàæà ÂÂÑ ÐÔ "Ñîêîëû Ðîññèè" â ðàìêàõ XIX Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ. Äåíèñ Òûðèí/ôîòîõîñò-àãåíòñòâî ÒÀÑÑ

Un avion de vânătoare rusesc Su-27 s-a prăbuşit miercuri seară în Marea Neagră, în timpul unui zbor de rutină, pe fondul unor condiţii meteo proaste, iar pilotul este căutat de echipele de intervenţie, a anunţat Ministerul Apărării rus, citat de agenţiile de presă oficiale TASS .

„Un Su-27 a dispărut de pe radare miercuri, la ora 20:10, deasupra Mării Negre, la 50 km de Feodosia, în timpul unui antrenament de rutină, conform planului de zbor. La ora 20:11, un semnal al balizei de urgenţă cu care era dotat avionul a fost înregistrat în zona respectivă”, a indicat ministerul.

Pentru căutarea şi salvarea pilotului, despre a cărui soartă nu se cunoştea nimic joi dimineaţă, au fost mobilizate echipe de intervenţie rapidă din cadrul Districtului militar Sud, precum şi un avion An-26 şi un elicopter Mi-8.

„Căutarea pilotului este complicată de condiţiile meteorologice nefavorabile”, a menţionat ministerul în acelaşi document dat publicităţii miercuri seara.

Serviciul federal pentru transportul maritim şi fluvial din Rusia a adăugat că două remorchere – „Spasatel Demidov” şi „Merkuri” – au fost de asemenea trimise în zona unde se presupune că a căzut aparatul.

Anterior, RIA Novosti relata că la operaţiunea de căutare a pilotului au fost mobilizate o navă antisubmarin de mici dimensiuni din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră, precum şi nave civile aflate în imediata apropiere a locului de unde a venit semnalul „SOS”.

Căutarea pilotului continua joi dimineaţă. Potrivit TASS, echipele de intervenţie au detectat semnalul radio emis de baliză departe de zona iniţială de căutări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *