În următorii patru ani, Ministerul Muncii își propune înregistrarea și inserția profesională a tinerilor fără ocupație din România

Un nou proiect în valoare de 213.636.395,25 de lei a fost lansat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Proiectul, cu scopul de  înregistra în evidențele Serviciului Public de Ocupare (SPO) tinerii fără ocupație din România.

INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare”, are ca beneficiar Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă și se va implementa în perioada septembrie 2017 – septembrie 2021, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” (Not in Education, Employment or Trening).

Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 şi ale Strategiei naţionale de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, iar tinerii NEETs identificaţi în cadrul proiectului, care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie, vor fi îndrumaţi către programe educaţionale de tip „A doua şansă”.

Conform comunicateor de presă emise de cele două ministere implicate, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 prin faptul că, după înregistrarea la Serviciile Publice de Ocupare a tinerilor NEETs cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani, aceștia vor putea beneficia de pachete de măsuri personalizate.

Printre măsurile vizate de proiectul INTESPO se numără:

  • oferte de locuri de muncă de calitate;
  • reintegrarea în sistemul educaţional;
  • participarea la cursuri de formare profesională;
  • scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învăţământ superior;
  • sprijin în vederea iniţierii unor afaceri.

În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, cel puțin 160.000 vor fi întegistrați la SPO și vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Prgramul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naţionale, servicii de asistență socială).

În paralel, proiectul își propune și consolidarea rețelei de sprijin pe care SPO odeține împreună cu autoritățile publice locale și să propună noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunității respective, în procesul de identificare, mobilizare și înregistrare a tinerilor NEETs.

De asemenea, proiectul încurajează și implicarea partenerilor sociali (patronate și sindicate), astfel încât oferta de pachete de măsuri active personalizate să se concretizeze în ocuparea unui loc de muncă.

 

Sursa foto: www.ancheteonline.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *